Hari Raya Jumat Agung

Dia telah wafat di kayu salib.

Tapi lalu bangkit penuh kemuliaan.

Semoga pengorbanan, cinta dan kasihNya

menjadi semangat kita untuk terus berziarah dalam kebaikan.

Selamat hari Jumat Agung.